Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Personal inom vård, skola och omsorg vågar inte anmäla

Flera studier under senare år visar tydligt att personal som arbetar med barn inte fullgör sin anmälningsskyldighet. Trots att lagen till och med har skärpts på senare år är det många gånger som socialtjänsten inte kontaktas när det finns misstankar om att ett barn misshandlas hemma eller far illa på annat sätt.
Nu anser Socialstyrelsen att det är dags för skärpning och ger för första gången ut ett så kallat allmänt råd om anmälningsplikten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar