Share This Post

Äldre / Barn och ungdom

Pengarna styr för mycket på välfärdsmarknaden

De ekonomiska ersättningssystemen till skolor, sjukhus och äldreboenden måste förändras. Valfrihet för brukarna har ett värde, men är ingen bra mekanism för att driva kvalitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn, skriver Fredrik Westander, hälso- och sjukvårdskonsult, i Dagens Samhälle.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar