Share This Post

Patientens rättigheter / Sjukdom & arbetsskada

Patientförsäkringsföreningen

Patientförsäkringsföreningen har vårdgivares försäkringsbolag som medlemmar. Patienter som skadats hos en vårdgivare har rätt till ersättning. På hemsidan finns information om PFF och var man kan vända sig om man skadats eller om man har synpunkter på vården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar