Share This Post

Migration

Partnerskap för multietnisk integration

PfMIs mål är att befrämja konstruktiva insatser för lokal multietnisk integration. Avsikten med projektet är att systematiskt följa upp och själv bidra till olika lokala satsningar för att befrämja social integration och politisk delaktighet. Projektet skall utveckla ett erfarenhetsutbyte kring lokalt integrationspolitiskt arbete på basis av ett nära och långsiktigt samarbete mellan forskare, politiker, handläggande tjänstemän och praktiskt verksamma inom ramen för olika medborgarinitiativ och frivilligorganisationer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar