Share This Post

Äldre

Parbogaranti

Parbogaranti – precisering av skälig levnadsnivå i socialtjänstförordningen (2001:937) avseende särskilda boendeformer för äldre innebär att i de fall makar, sambor eller registrerade partner båda är i behov av boende i en särskild boendeform för äldre så skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de begär det. Ändringen trädde i kraft den 1 juni 2006.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar