Share This Post

Arbetsmarknad

Paraplyprojektet

Paraplyprojektet har som syfte att öka intresset och kunskapen om mångfald på arbetsplatsen samt skapa opinion mot all diskriminering. Arbetet med Paraplyprojektet sker inom ramen för EU-programmet Equal, i ett utvecklingspartnerskap mellan: Försäkringskassornas förbund, Handikappförbundens samarbetsorgan, Riksidrottsförbundet, Skandia och Fackförbundet ST.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar