Sociala nätet är en informationskälla för dig som arbetar eller är intresserad av socialt arbete och socialpolitiska frågor.

Nyheter

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet har träffat Emmie Paulsson som är familjestödjare i Bufff Värm...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete med regelutveckling...

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk...

Deprimerade pappor riskerar att inte få hjälp

Att nyblivna mödrar kan drabbas av depression är allmänt känt...

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring praktik, arbetsträning med handledare och traineejobb för nyan...

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarknadsprojekt...

Sjukpenningtalet fortsätter att minska

Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län och för både kvinnor och män...

Dags för vaccin mot psykisk ohälsa

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Riksrevisionen skriver att kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungef...

Lästips om hedersvåld

Omkring ett hundra personer har dömts för olika hedersrelaterade brott i Sverige, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor på området...

Chefen för Statens institutionsstyrelse efter självmordet i tvångsvården: Vi måste vara självkritiska

Psykisk ohälsa är vanlig hos flickor på SiS-hem. Förra året uppgav varannan tjej som placerats i SiS-vård att de någon gång försökt ta sitt liv...

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen som börjar arbeta el...

Inga stora regionala skillnader på arbetsmarknadsutbildningens effekter

Riksrevisionen har granskat om det finns regionala skillnader i hur väl Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning fungerar och om den motsvarar arbetsmarknad...

Lost Password

Register

Skip to toolbar