Sociala nätet är en informationskälla för dig som arbetar eller är intresserad av socialt arbete och socialpolitiska frågor.

Nyheter

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de ...

Ny rapport visar rekordlåg arbetslöshet bland unga

Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008...

Kontaktperson för ensamkommande barn

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier...

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa...

Ideellt engagemang positivt för studenters välmående och CV

Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier...

Preventiva metoder minskar psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa...

Så blev vanvårdade barn utan upprättelse

I början av 2000-talet händer något helt nytt...

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i samma åldersgrupp. Nu har Landstinget i Värmland fått ...

Öka byggandet med ändrade hyror?

Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning för att se om det fanns anledning till att ändra metoden för att sätta hyror för nya bostäder. En fundering re...

Träning bra vid depression och stressyndrom

Det är svårt att eliminera stress i dagens samhälle...

Ny patientlag – inget ökat inflytande

2015 infördes en ny patientlag som bygger på att öka dialog och delaktighet mellan profession och patient. Lagen innebär att tydlig och begriplig information sk...

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet har träffat Emmie Paulsson som är familjestödjare i Bufff Värm...

Lost Password

Register

Skip to toolbar