Share This Post

Okategoriserade

På ungdomars villkor, ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro

Propositionen “På ungdomars villkor, ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro” (prop. 1998/99:115) lämnades till riksdagen i maj 1999. I propositionen föreslog regeringen mål för en nationell ungdomspolitik. Ungdomspolitiken ska utgå från ett helhetsperspektiv på ungdomars situation och levnadsvillkor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar