Share This Post

Böcker / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Okategoriserade / Socialt arbete

På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten


På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten

ID: 3074773703
Författare: Bo Edvardsson och
Lotta Vahlne Westerhäll

Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140683304
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Den här boken är inriktad på grunder vid utredningsarbete inom socialtjänsten, såsom begrepp och principer i utredningsarbetet samt frågor om logik och källkritik. Författarna diskuterar olika arbetssätt och poängterar vikten av saklighetskrav för uppgifter som behandlas i utredningen. I boken presenteras också olika sätt att analysera utredningsmaterial, vilka olika problem och felkällor som man ofta stöter på, samt vad man kan tänka speciellt på vid bedömning och beslut.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar