Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Övningar och teori för ett bättre socialt arbete

Vi har brukare/klienten i fokus i alla delar av vårt arbete.
Våra misstag ger oss möjlighet att utvecklas och lära.
Att ställa konstruktiva frågor värdesätts.
Att föreslå nya idéer välkomnas.
Att utveckla kunskap och färdigheter belönas.

ELLER

Vi vet vad som är bäst för klienten/brukaren.
Kunskap är makt, ge inte bort den.
Det har vi provat förut och det fungerade inte.
Chefen vet bäst – ”så sitt ner i båten”.
Det var mycket bättre förr.

Kulturen på arbetsplatsen påverkar hur arbetet utvecklas. Engelsk forskning visar att förbättringskulturer präglas av brukarfokus, tro på människors potential, uppmuntrar förändring, erkänner värdet av kunskap, har effektivt teamarbete, har en god kommunikation och kännetecknas av ärlighet och tillit. Detta och mycket annat behöver vi fundera över när vi arbetar med att förbättra det arbete vi gör. Socialstyrelsen har uppmärksammat detta och exemplet ovan är taget från en helt ny arbetsbok för chefer.

Det finns, som sagt, många olika perspektiv att ta hänsyn till när det sociala arbetet ska utvecklas. Vi behöver ta hänsyn till brukarens förväntningar, den vetenskapliga kunskapen, den lokala situationen och inte minst vår egen erfarenhet. Om man väger samman dessa olika områden får vi det som kallas evidensbaserad praktik (EBP) och om det handlar boken Att leda evidensbaserat praktik – en guide för dig som är chef inom socialt arbete och därifrån kommer exemplet ovan.

Den här boken ska hjälpa till att ta arbetsplatsen från idé till praktik och är alltså en arbetsbok med konkreta verktyg. Avsikten var att skapa något mer handfast eftersom chefer i allmänhet uppger att de inte har så mycket tid att läsa. Här varvas teori och praktik. Läsaren får fundera kring vision och drivkrafter, sätta upp mål och identifiera nyckelpersoner för att möjliggöra förändring. Här finns övningen om förbättringskultur, som återges i början av inlägget, och funderingar kring vidmakthållande. Implementeringsforskningen säger att det tar 3-5 år att lyckas. Målet med den här arbetsboken är att ge ett verktyg för bestående förändring.

I bokens teoretiska del diskuteras förhållandet mellan EBP och etik, om ansträngda ekonomier och hur man gör när man hamnar i valet mellan olika sätt att arbeta. Det skulle vara spännande att höra erfarenheter från er som kommer att använda boken i ert arbete framöver.

Boken är inspirerad av Research in practice som arbetat mycket med denna typ av handböcker. Denna bok, start för socialtjänsten och en massa annat hittar du på Socialstyrelsen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar