Share This Post

Barn och ungdom / Migration / SocialNätet-Arkiv

Ovissheten drabbar barnen värst

Asylprocessen, som den ser ut i dag, kan bidra till att försämra flyktingbarnens situation. Lång väntan och osäkerhet drabbar barnen värst. Detta är ett av skälen till att regeringen har inlett ett omfattande arbete för att reformera asylprocessen så att de sökandes väntan ska bli kortare, skriver Barbro Holmberg, migrationsminister.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar