Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Överväldigande majoritet för statlig finansiering av LSS

Kommunförbundet rapporterar att 96% av de kommuner och regionala kommunförbund som svarat på remissen om ”Utjämning av LSS-kostnader” vill att staten finansierar verksamheten med ett riktat statsbidrag eller att utjämning av kostnaderna sker enligt den så kallade bruttometoden. Bruttometoden förordas även av Ekonomistyrningsverket, RRV och Statskontoret.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar