Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Översyn av arbetet med barns rättigheter

Regeringens mål är att bättre tillvarata barns rättigheter och att få ett bättre genomslag för barnkonventionen. För att lyckas med att genomföra en ambitiös och verkningsfull barnpolitik måste vi ha effektiva verktyg och insatser. Därför har vi nu tagit beslut om att ge Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av myndighetsstrukturen för barnpolitiken.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar