Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Övergrepp kan leda till tandläkarrädsla

Våld och sexuella övergrepp kan vara en orsak till svår tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar. I Skåne har ett ökat antal fall där barn misstänks fara illa anmälts till socialtjänsten sedan Folktandvårdens specialisttandläkare fått handledning och vidareutbildning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar