Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Överförmyndare ska kontrolleras bättre

Länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndarna måste bli bättre. Det tycker civilutskottet som anser att regeringen omgående bör införa krav på att länsstyrelserna inspekterar överförmyndarna varje år. Regeringen bör också se till att tillsynen följs upp och att den samordnas nationellt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar