Share This Post

Barn och ungdom / Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Överenskommelse om stöd till utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

Överenskommelsen syftar till att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Överenskommelsen utgår från huvudmännens efterfrågan av nationellt stöd för att utveckla sitt arbete inom området barn och unga samt från regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Utgångspunkten för det nationella stödet är att ge huvudmännen förutsättningar att efter projekttidens slut själva ansvara för sitt fortsatta utvecklingsarbete inom området.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar