Share This Post

Äldre / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Ovärdig äldrevård kräver att staten griper in

“Möjligheten att få en plats på ett boende skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna och det är uppenbart att dagens regler inte är tillräckliga. Staten måste gå in med föreskrifter eller lagar som stadgar en miniminivå på äldrevårdens kvalitet”, skriver SPF Seniorerna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar