Share This Post

Droger och beroenden / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Osäkert om ungdomsfylla är kopplad till senare alkoholproblem

Det finns ingen stark koppling mellan hög alkoholkonsumtion i tonåren och hög alkoholkonsumtion som ung vuxen -denna överraskande slutsats dras i en ny studie från Stockholms universitet i samarbete med Statens institutt for rusmiddelforskning i Oslo. Det innebär att förebyggande åtgärder mot tonåringar som ofta dricker sig berusade skulle ha begränsade långtidseffekter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar