Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Oro efter förbud mot tvång

Demenssjuka får inte längre förses med larm, spännas fast eller hindras från att gå ut. Patienterna måste i så fall ge sitt samtycke. Förändringen har skapat stor frustration inom demensvården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar