Share This Post

Bostad / Integration

Orimliga hyreskrav drabbar nyanlända

“Få fastighetsägare vill hyra ut bostäder till personer med försörjningsstöd – trots att erfarenheter visar att de företagsekonomiska riskerna för fastighetsägarna är mycket små”, skriver Karolina Skog (MP) och Leif Jakobsson (S), stadsbyggnadskommunalråd respektive ordförande SABO.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar