Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

Här kan du jämföra missbruks- och beroendevården. Du kan till exempel se om det finns rutiner för samverkan med äldreomsorgen, hur tillgänglig vården är och om kommunerna har gjort en avstämning mellan erbjudna insatser och klienternas behov.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar