Share This Post

Försörjningsstöd / Okategoriserade

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012

Jämför ekonomiskt bistånd i landets kommuner. För första gången presenterar Socialstyrelsen resultat och metoder i en samlad rapport.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar