Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Öppna jämförelser av barn- och ungdomsvård

Kommunerna har förbättrat sina förutsättningar för att höja kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården, men det finns stora regionala skillnader. Det visar 2012 års öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården. Här kan du göra jämförelser över hela landet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar