Share This Post

Äldre / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Rapporten ger en bred bild av såväl vården som omsorgen om äldre och i fokus är indikatorer som belyser den sammanhållna vården och omsorgen. Rapporten belyser också särskilt boende samt hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar