Share This Post

Våld i nära relationer

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är ett samverkansarbete mellan kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv i Stockholms län. Man bedriver kunskaps- och informationsarbete om våld mot kvinnor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar