Share This Post

Funktionshinder

Onödig ohälsa? Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning

Lägesrapporten från Folkhälsoinstitutet beskriver de insatser som skett för att förbättra kunskapen om påverkbara hinder samt ge förslag till åtgärder för att förbättra hälsan för personer med funktionshinder. Det finns hälsoproblem som har ett direkt samband med funktionsnedsättning, men det finns också funktionshinder som hänger samman med miljö och sociala problem.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar