Share This Post

Barn / Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / SocialNätet-Arkiv

Onödig ohälsa bland barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning löper en ökad risk för psykisk ohälsa jämfört med andra barn. Det visar en ny sammanställning som presenteras under en konferens om hälsofrämjande insatser för barn med funktionsnedsättning. Där betonas vikten av att generella insatser också når barn med funktionsnedsättning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar