Share This Post

Bostad

OmBoende

OmBoende är ett samarbete mellan Boverket, Konsumentverket. Syftet med med webbplatsen är att ge konsumenter och andra berörda lättillgänglig och till­förlitlig information och på så sätt stärka deras möjligheter att vara kunniga och aktiva på bostadsmarknaden och efterfråga en trygg och säker boendemiljö.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar