Share This Post

Brukarinflytande / Brukarinflytande- funktionshinder / Okategoriserade / Socialt arbete

Om vård- och omsorgstagares delaktighet

Informationen riktar sig till professionella samt vård- och omsorgstagare i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den redogör kortfattat för patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över den egna vården och omsorgen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar