Share This Post

Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Utredning och insats

Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Med denna skrift vill SKL belysa vad systematisk uppföljning och utvärdering innebär, och varför man inom socialtjänsten måste bli bättre på att använda sig av det i sitt arbete. Vi tar även upp vilka förutsättningar som finns i dagsläget och vilka utmaningar som kvarstår.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar