Share This Post

Okategoriserade

Om gränser, gränslösa ambitioner och socialt arbete

Gränser finns, skapas, återskapas och förändras, men att det skulle finnas ”gränslösa” zoner
är kanske mer en illusion än verklighet. Det finns många människor med ambitioner att
överskrida gränser för att hjälpa andra människor runt om i världen. Ett bra exempel på detta
är organisationen Läkare utan gränser. Ett sådant gränsöverskridande är både beundransvärt
och solidariskt och måste naturligtvis inte bara stödjas, utan också bli ett gott exempel för
många andra professionella grupper.

En av dessa grupper som nappat på idén är en nystartad organisation som kallar sig
Socionomer Utan Gränser. Organisationen hade sitt första årsmöte i torsdags i Stockholm och
utmanar socionomer att ”åka och bidra med sin unika kompetens”. Frågan är dock, vilken är
den unika kompetensen som ”vi” besitter och ”dem” saknar? En hel del forskning i socialt
arbete har under senare tid argumenterat för vikten av att inte exkludera ”de andras” eller
s.k. ”klienters” kunskaper från just det psykosociala arbetet. Detta kallas tystandet av den
förtryckta kunskapen, eller ”subjugated knowledge” (se t.ex. Pease & Fook, 1999; Chambon
et al. 1999).

En sådan paternalistisk föreställning har sina rötter i den koloniala tiden där koloniserade folk
skulle civiliseras genom missionära och religiösa insatser. Organisationen Socionomer Utan
Gränser beskriver sig som religiöst obunden men ordföranden och en av organisationens
grundare säger själv i en intervju (11-08-18) att: ”Jag har alltid älskat mission, och det här
liknar ju det” (http://www.dagen.se). Som socialarbetare utbildad i Sverige borde man veta
att socialt arbete har blivit ett sekulärt utbildnings- och forskningsfält. Dessutom begränsar
organisationen det breda internationella fältet av socialt arbete till att gälla individuella
psykosociala och terapeutiska insatser. De strukturella och institutionella omständigheter
som omger individen och utgör grunden för förekomsten av sociala problem ignoreras.
Organisationen nämner därför inte alternativa arbeten som t.ex. samhällsarbete (community
work) som har en central plats i det internationella sociala arbetet.

Organisationen eftersträvar med all rätt ”en stark anknytning till socionomutbildning och
möjligheter att utveckla kurser i internationellt socialt arbete” men som om att det inte
existerar idag. Faktum är att en omfattande utbildning av internationellt socialt arbete
som också inkluderar en hel termin utlandspraktik har bedrivits i närmast två decennier
vid Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Många av de studenter som avslutat
sina studier jobbar sedan många år tillbaka som socialarbetare utan gränser inom fältet
internationellt socialt arbete, från Columbia till Afghanistan.

I en tid när den globala utvecklingsagendan följer den nyliberala ideologin, nödvändiggörs
nya och kreativa arbetsmetoder inom det internationella sociala arbetets fält. Gränslösa
ambitioner i socialt arbete är mycket viktiga men kräver hänsyn till olika sociala problems
historiska, institutionella och strukturella former och att man går bortom en begränsad syn på
vad socialt arbete och dess roll är i en alltmer globaliserad och föränderlig värld. Ett sådant
arbete kräver också medvetenhet om vilka gränser vi kan överskrida och vilka gränser vi
reproducerar.

Jessica H. Jönsson

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar