Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Om du förlorar jobb och hem är det förmodligen din inställning det är fel på

Rubriken är förmodligen provocerande för de flesta. Ändå finns något i påståendet som säger något om vårt samhälle. För mig är det uppenbart. Jag kombinerar arbetet med Sociala Nätet och SocialVetenskap.se med ett mer praktiskt arbete 1,5 dag i veckan. Där möter jag långtidssjukskrivna som kämpar med många saker, men inte minst med upplevelsen av att andra tänker att om de bara ville tillbaks till jobb så skulle det lyckas. Om de bara var lite mer positiva, tog fasta på sina förmågor, hade ett öppet sinne för nya möjligheter så skulle dörrar öppnas. Det är ett lätt sätt för oss som står bredvid, att tänka så, för det är så mycket svårare att stå ut med tanken att det inte skulle gå. Att livet inte alltid blir som vi vill att det ska bli. Att om man gör sitt bästa, så ordnar det sig. Att livet skulle vara orättvist och oförutsägbart. Att flera av dem som idag inte är i arbetslivet har med sig en livshistoria som redan från början varit grymt orättvis. De tankarna är tunga och många gånger ohanterliga. Ett lättare sätt att möta det är att säga att det inte är hur man har det, utan hur man tar det som har betydelse. Det är förvisso sant, men det är bara en liten del av allt som har betydelse.

Att jag skriver det här just nu har att göra med Anders Mathleins artikel idag i SvD: Negativa tankar bästa vägen till glädje. Rubriken till detta blogginlägg är också ett citat från den artikeln. Någon tycker möjligen att det är att dra det långt åt andra hållet, men å andra sidan så är det rätt uppfriskande med ett annat perspektiv i det coachande, hurtfriska, positiva och allt är möjligt-tänkandet som vanligtvis är på agendan. Anders skriver att ”vi söker eliminera det negativa – otrygghet, osäkerhet, misslyckanden och sorgsenhet – och det får oss att känna oss otrygga, osäkra, misslyckade och sorgsna.”

Är det negativa tankar vi behöver, som får oss att förstå verkligheten vi lever i? Eller är vi mest behjälpta av att låta bli att tänka på det svåra i livet? Och hur påverkar de här funderingarna det sociala arbetets möte med människor i svårigheter?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar