Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Olust ökar sjuktalen

En allt äldre befolkning är en viktig orsak till de skenande sjuktalen, enligt en AHA-utredningen. Men slutsatserna är för enkla, anser Jan Rydh, som tidigare utrett sjukskrivningarna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar