Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / SocialNätet-Arkiv

Oklart vem som har ansvar för barn med psykisk ohälsa

På många håll saknas förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Barnet riskerar att helt bli utan vård, vilket kan få livsavgörande konsekvenser. Anledningen till oklarheterna är att kommuner och landsting ger otydliga uppdrag eller inga uppdrag alls till verksamheterna.

Share This Post