Share This Post

Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Oklart om gräns i sjukförsäkring

Ett av de förslag som regeringen vill genomföra är vallöftet om att slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. I regeringens budgetproposition föreslogs att den skulle slopas den 1 juli i år. Men när regeringens budget föll mot Alliansens i december ändrades spelplanen. Nu är det oklart vad som händer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar