Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Ökat tryck på akutpsykvården

Trycket på de psykiatriska akutmottagningarna ökar i stora delar av Sverige. I 13 av 16 undersökta landsting och regioner har besöken på akutmottagningarna ökat de senaste fem åren, i fyra av dessa med över 50 procent.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar