Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Ökat stöd till utsatta kvinnor

Svenska Dagbladet rapporterar att konkreta förslag till hur hedersrelaterat våld ska stävjas överlämnades till Mona Sahlin förra veckan. Resultatet presenteras i ett förslag till en nationell handlingsplan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar