Share This Post

Familjerätt / Föräldrar och barn / Okategoriserade

Ökat stöd för underhållsreglering

Promemorian innehåller förslag som syftar till att öka stödet för föräldrar att reglera underhåll civilrättsligt så långt det är möjligt. I uppdraget ingick att ge förslag på lagändringar i befintliga bestämmelser för att ytterligare tydliggöra att det är föräldrarna som är primärt ansvariga för barnets försörjning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar