Share This Post

Bostad / SocialNätet-Arkiv

Ökat samarbete med socialtjänsten ska leda till färre vräkningar

Ny statistik från Skatteverket visar att antalet avhysningar de senaste två åren har minskat med drygt sju procent. För att förebygga avhysningar så tidigt som möjligt måste samarbetet
mellan socialnämnd, hyresvärdar och kronofogden intensifieras och förbättras, säger Åsa Mattsson, informatör på Skatteverkets
kronofogdeavdelning. Att bli vräkt från sin bostad leder oftast till allvarliga sociala problem för den enskilde. Det är därför viktigt att trenden mot allt färre avhysningar fortsätter.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar