Share This Post

Arkiverade-Poster / Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Archived: Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshets-försäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

Riksdagen har beslutat om lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte mellan de allmänna försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket, Centrala studiestödsnämnden, länsarbetsnämnderna och arbetslöshetskassorna. Syftet är att öka servicen för den enskilde, säkerställa ett korrekt beslutsunderlag samt förebygga felaktiga utbetalningar. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002, ett halvår senare än regeringen föreslagit.
Läs mer nedan eller läs utskottsbetänkandet.

Lost Password

Register

Skip to toolbar