Share This Post

Droger och beroenden / Fulltextmaterial / Hemlöshet / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Ökat fokus på boende och jobb i missbruksriktlinjer

Tak över huvudet och ett arbete är viktiga aspekter för om en behandling ska vara framgångsrik och bidra till att bryta ett missbruk. Socialstyrelsen förstärker därför de nationella riktlinjerna med rekommendationer om insatser som främjar boende och sysselsättning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar