Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Ökade bidrag till kvinnojourer

Regeringen har beslutat att höja de årliga bidragen till organisationer som arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor med 10 miljoner kronor. Socialstyrelsen fördelar medlen. Kvinnojourer, mansmottagningar och kriscentra för män som utövar våld kan få del av pengarna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar