Share This Post

Barn och ungdom

Ökad kondomanvänding inget skydd mot sexsmitta

Läkare och barnmorskor varnar för övertro på kondomer: färre sexualpartner effektivare sätt att minska spridningen av hiv och könssjukdomar. En färsk vetenskaplig översikt konstaterar att ökad kondomanvändning inte påverkar smittspridningen i befolkningen positivt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar