Share This Post

_center_content / Bostad

Öka byggandet med ändrade hyror?

Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning för att se om det fanns anledning till att ändra metoden för att sätta hyror för nya bostäder. En fundering regeringen hade var om nya regler för hyror skulle kunna öka byggandet.

Byggarbetsplats

Byggarbetsplats. Foto Sara Axelsson

Utredningen visade ett entydigt nej och hyrorna för nybyggda lägenheter ligger redan så högt som marknaden klarar av.

– Bara genom åtgärder som att ändra skatter, byggpolitik och markkostnader kan en verklig skillnad i byggtakten uppnås, resonerar den särskilde utredaren Håkan Julius för Hem & Hyra.

– Idag byggs det redan på maximal nivå utifrån förutsättningarna. Vill man ha fler hyresrätter är det helt andra åtgärder man måste vidta, säger Håkan Julius till Hem & Hyra.

Utredningen föreslår emellertid att reglerna för presumtionshyra görs lite generösare. Presumtionshyra innebär att hyresvärdar och Hyresgästföreningen kommer överens om
att hyran inte ska följa bruksvärdet utan låses på en hög nivå under 15 års tid, för att täcka produktionskostnaderna.

– Man skulle kunna tänka sig att presumtionshyran höjs tidigare om en oförutsedd händelse inträffar eller om huset får en standardhöjande ombyggnad, men en justering av reglerna för presumtionshyror kommer dock inte att medföra några större effekter, påpekar Håkan Julius.

För Erik Elmgren, Hyresgästföreningens förhandlingschef kommer utredningens slutsats inte som någon överraskning.

– Det här var lite väntat. Det krävs andra åtgärder för att öka bostadsbyggandet, som visserligen redan ligger på rekordnivåer. Människor har helt enkelt inte råd att efterfråga det som byggs, menar han.

Text: Roger Trondsen
Foto: Sara Axelsson

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar