Share This Post

Barn och unga / Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Öka barns och ungas inflytande inom landstingen

Arton av tjugo landsting och regioner i Sverige har fattat beslut om att arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Kalmar och Östergötland är de enda landsting som uppger att de systematiskt gör konsekvensanalyser innan de fattar beslut som rör barn och unga.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar