Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Ojämlikt när skada granskas

Det är nästan dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få sina arbetsskador godkända hos Försäkringskassan. Ett skäl är brist på ny forskning. Men det riktas också kritik mot lagstiftningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar