Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Socialpolitik

Ohållbara tillståndsregler styr välfärdens tjänster

Som chef för en stor non profitorganisation är jag en varm anhängare av höga kvalitetskrav inom välfärden. Men den slags orimliga hantering av tillståndsfrågor för privata utförare, som döms efter en helt annan måttstock än offentliga utförare, som vi nu ser exempel på leder till otydligheter för medborgarna och en missriktad användning av samhällets resurser, skriver Martin Ärnlöv, direktor/vd för Bräcke Diakoni.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar