Share This Post

Migration / Socialt arbete

”Ohållbar situation på HVB-hemmen”

“För få kollegor, ensamarbete, överbeläggning, otrygghet och en stark frustration över att inte kunna ge ensamkommande barn och unga det stöd de behöver. Så beskriver medarbetarna situationen på många av landets hem för vård eller boende. Av såväl ansvariga politiker som arbetsgivarna krävs nu omedelbar handling – det är inga orimliga åtgärder som behövs”, skriver Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar