Share This Post

Äldre

Ofrivilligt utanförskap

Vi är en grupp kuratorer som arbetar inom demensområdet och vi träffar dagligen personer med kognitiv svikt och deras närstående. Under många år har vi tagit del av de problem som patienterna och deras närstående möter då de försöker ta sig fram i samhället.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar